موسسه پنتون

دی ۱۳, ۱۳۹۳
رنگ سال 2015

عنابی؛ رنگ سال ۲۰۱۵

پنتون عنابی را به عنوان رنگ سال ۲۰۱۵ انتخاب کرد اواخر ماه دسامبر هر سال طراحان مد ، طراحان داخلی و لوازم وابسته به آنها منتظر اعلام رنگ سال از طرف موسسه پنتون هستند تا روند کاری خود را برای سال جدید برنامه ریزی کنند. این اتفاق مانند هر سال […]